esmaspäev, 11. mai 2020

Alates 15. maist


 on lubatud raamatukogu:
  • õuealal välilugemisaali kasutamine,
  • siseruumides väljaannete laenutus,
  • siseruumides lugemissaalide külastamine,
  • siseruumides avariiulite kasutamine,
  • siseruumides ja õuealal raamatukogutunnid maksimaalselt 10-le inimesele.

Avalike ürituste korraldamise keeld kehtib kuni juuni lõpuni, kui vahepeal ei otsustata teisiti.

Raamatukogu teenuste järk-järguline laiendamine sõltub omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid (kooskõlastatud Terviseametiga), mis aitavad tagada nii külastajate kui töötajate ohutuse ja takistavad viiruse levikut korduvalt kasutatavatelt pindadelt (väljaanded, tehnika, pinnad).

Raamatukogu külastuste eeltingimus on, et kõik peavad järgima 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Nõude tagamise meetodi valib asutus vastavalt oma suurusele ja külastajate arvule. Kui riigis tervikuna leevendatakse 2+2 nõuet, siis rakendub see automaatselt ka raamatukogudele.Raamatukogu siseruumides ja väljaandeid ning tehnikat kasutades on külastajale tungivalt soovituslikult kanda kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud). Kuna lugemissaalides kohapeal kasutatavaid väljaandeid pole võimalik desinfitseerida ega otstarbekas panna nt päevalehte 72 tunniks karantiini nagu seda tehakse lugeja poolt tagastatud väljaannete puhul, seetõttu on kaitsemaskide kasutus tungivalt soovituslik.

Raamatukogutüübiti (rahva-, kooli-, teadus-, rahvusraamatukogu) eraldi juhendeid ei tule. Järgida Terviseameti üldisi soovitusi: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar