kolmapäev, 1. juuni 2011

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Ingliste raamatukogus on 1.juunist kuni 15. juunini võimalik tutvuda

Kehtna valla Pae küla Rähni I kinnistu detailplaneeringuga.


Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala jagamine kaheksaks elamukrundiks suurusega 0,7-1.2 ha, kruntidele juurdepääsuvõimaluste , elektrivõrguga liitumise ja kommunikatsioonide lahendamine.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar