reede, 21. aprill 2017

Palju õnne AINO PERVIK!

22. aprillil on 85-s juubel meie armastatud kirjanikul, luuletajal ja tõlkijal Aino Pervikul.
Tuntud lastekirjanikule pühendatud lugemishommik toimus Ingliste raamatukogus 21. aprillil. Meie lasteaialaste lemmiktegelaseks oli Kunksmoor ja pildid tegelasest on eksponeeritud raamatukogus.
23. APRILL ON JÜRIPÄEV!

Jüripäev - 23. aprill

Jüripäev märkis eesti rahvakalendris kevade ja kevadtööde algust. Päev on saanud oma nime pühalt Jürilt. Kirikukalendri püha Jüri on tänini oluline kunsti ja kirjanduse inspireerija, lohetapja, keda on peetud kristluse võidu sümboliks paganluse üle.
Jüripäev on Eestisse tulnud nii lääne- kui idakiriku kaudu ja sisaldab mitmete ümberkaudsete rahvastega sarnaseid jooni. Oma mitmekesisuses oli see suuremaid ja olulisemaid aastaringi pühi veel 20. sajandi alguse rahvakalendris. Võimsalt on ta endasse sulatanud lähedaste tähtpäevade kombestikku ja uskumusi (künni- ja karjalaskepäev). Jüripäeva muutsid eriliseks maagilised kombed, millega tagati tervis, talu edenemine ja tõrjuti tumedaid jõude, õnnetusi, metsloomi jmt. Tingimata tehti jürituld.
Jüripäev oli karjalaske- ja põllunduspüha ning olulisim päev huntide tõrjumiseks. Uskumuse järgi sidus huntide patroon püha Jüri jüripäeval huntide suu kinni – nad ei rünnanud koduloomi.
Veel 19. sajandil oli jüripäev mõisaga teenistuslepingute lõppemise ehk kolimise päev.
Jüripäeval peeti mitmel pool naiste- ja meestepühi. Setumaal Värskas on jüripäev kalmistupäev ja külapüha, kuid seda tähistatakse seal vana kalendri järgi ehk 6. mail.
Tänapäeval on jüripäev koristuspäev, skautide ja gaidide suurlaagri päev (püha Jüri, õilis rüütel, on skautluse kaitsepühak, skaudid aga - tänapäeva rüütlid. Iga kord toimub nende jüripäevaüritus erinevas Eestimaa paigas, et õppida tundma oma kodumaad). Paljudes kohtades on see jüripäevajooksu aeg, mida algatavad koolid ja seltsid, Tartus aga näiteks Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts.
Jüripäev kuulub tänini koolis tähistatavate kalendripühade hulka.

Naistepüha. Lüpsikute turrutamine

Kirde-Eestis säilis 20. sajandi alguskümnenditeni eriline naistepüha ehk lüpsikute turrutamine. Abielus külanaised kogunesid kas kõrtsi või kuhugi mujale. Peo huvitavamaid osi oli suures puutünnis võitegemise jäljendamine: segati kujuteldavat võid ja loeti võisõnu. Üldiselt oli pidu omalaadne vastuvõtu- ja liitmisriitus, sest sinna kutsuti eelmisel aastal abiellunud noorikud. Uustulnukad pidid tihtilugu teistele joogi välja tegema. Peotoidud varuti varem ja toodi ühiselt kohale. Kimbutati mehi, kes sattusid kogemata peopaika.

Meestepüha

Kirde-Eestis oli jüripäev ühtaegu meestepüha, mille peamiseks sihiks oli karjase ametisse pühitsemine. Tegemist oli sealkandis omal ajal ülimalt tähtsa isikuga - küla poolt valitud vanema kogemustega mehega. Ida-Eestis palgati karjane terve küla ühiskarja jaoks. Pärimusest on teada kehutavaid lugusid nõidkarjustest ja nendevahelistest tülidest. Igatahes pidi ta oskama karja-, ussi- ja hundisõnu, samuti muid maagilisi kunste.

Töökeelud

Keelatud oli külaskäimine. Et oli tegemist kriitilise ajaga karja, põllu ja inimeste edasise käekäigu suhtes, siis - nagu sellistel päevadel ikka - olid külaskäigud välistatud ja neist peljati otsest kahju. Kõike oli kerge ära nõiduda ja kahjustada. Kõik esemed, mida koju toodi või sealt välja viidi, andsid selleks võimaluse, samuti nagu võõrastega rääkimine, sõnaline kontakt.
Toidu ja esemete laenamine või majast välja andmine tähendas ühtaegu, et nii on see kogu aasta jooksul.
Põllutööd olid keelatud, puude ja okste koju toomine samuti - muidu tulevad maod koju.
Paiguti oli keelatud õmblemine ja eriti kudumine, et vältida kahjurite rünnakut taimedele.
Kolistamine ja paugutamine kodu lähedal, puudelõhkumine, samuti pesupesemine – see meelitaks pikset ligi.
Tuli vara tõusta ja tulevalguseta magama minna.

Jürituli

19. sajandil tehti tihti tuld juba enne jüripäeva, mis tähendas ühtaegu hundi silmade põletamist. Sama tähendus oli jüritulelgi. Jüritulle ohverdati, väljalastud kari aeti päripäeva jürisuitsust läbi. Lõkkes põletati risu ja rämpsu. 20. sajandi alguses ja teisel poolel mälestati jüritulega vahel ka jüripäeva ülestõusu.

Karjamaagia

Oluline oli peletada eemale metsloomad, vältida karja kadumist, tagada neile tervis ja hoida kari koos. Metsloomi peletati lõkke ja mitmete maagiliste kommetega nagu aiateivaste jm esemete kokku sidumisega (nende lõuad jäävad suletuks); ka lüpsti sümboolselt aiateibaid ja loeti seda tehes piimaloitse.
Karjavits tuli koju tuua ja õhtul räästasse torgata, kus see püsis kogu suve. Selline käitumine tagas karjaõnne. Karjavitsa (või üldse okste) murdmine ja lõikamine oli sel päeval keelatud, sest murdmine kandus üle loomadele. Niisiis varuti vits eelmisel päeval või paar päeva varem. Ülepea oli esimene karjavits oluline maagiline ese, millega tuli ettevaatlikult toimida, sellega ei võinud asjatult loomi lüüa jne.
Maagilistest nõiakommetest oli tuntud näiteks varahommikune karja jälgede pööramine kodu poole ja leitud hundijälgede pööramine metsa suunas. Selle maagilise teoga mõjutati mõlemaid soovitud suunas liikuma.
Laudaläve alla asetati mõni raudese, et loomade jalad ja nad ise püsiksid terved ja et nad oleksid kiskjate eest kaitstud. Läve alla või karjateele asetati veel mõnel pool muna, seda on koguni üle karja visatud. Muna katkiminek ennustas karjakahju.
Oluline oli ümber karja käimine (ehk karja piiramine), et see püsiks suvel koos.

Hunditõrje

Huntide patroon on püha Jüri. Uskumuse järgi viskas ta huntidele taevast toitu või mõnes piirkonnas pilvetükke. Pilvetükid olid inimestele ja kõigile teistele loomadele peale huntide mürgised või ajasid nad hulluks. Muistendites satub mõnikord külamees nägema huntide toitmist ja haarab ühe osa endale. Enamasti märkab püha Jüri piilujat ja hüüab huntidele: Teie osa on seal!
Lisaks usuti, et püha Jüri seob või lukustab jüripäevast mihklipäevani hundi suu koduloomade suhtes. Ka loitsudes pöördutakse just sellise palvega püha Jüri poole.
Huntide tõrjumiseks pöörati veel hundijälgi ümber ja suunati neid metsa poole, paugutati püsse ja tehti kära nende sümboolseks peletamiseks. Õmmeldi, sest igasugused nõelumistööd tähendasid maagilist hundisilmade torkimist.

Piimanõidus

Jüripäeva varahommikul käisid perenaised piima nõidumas. Seda tuli teha enne päikesetõusu ja salaja. Toiming, mida nähti pealt, võis pöörduda pere kahjuks, ka võis pealtnägija seda muuta soovimatus suunas. Piima on loitsitud kõrgemalt kohalt või puu otsast, soovides endale naaberkülade või teiste talude piimaõnne. Üks arhailisi piimanõidusi oli kadapõõsaste või aia jäljendav lüpsmine – sellest pidi tulema lehmadele palju rammusat piima.

Hobuste püha

Jüripäev kui hobuste püha on laienenud Eestisse ilmselt slaavlastelt ja on üsna levinud idakiriku aladel.

Põllutööde alustamine

toimus sümboolselt, peamine oli viia põllule esimene sõnnikukoorem, künda esimene vagu, vaadata üle oras. Kui seda polnud muidugi juba mõnel varasemal pühal tehtud. Valmistati ette kapsamaa. Üldiselt pühade ajal tööd ei tehtud.

Linnulaastude toomine

Jüripäeval on mõnel pool toodud sülega laaste tuppa, et leida suvel palju linnupesi. See komme on rohkem seotud muude kevadiste pühadega, näiteks maarjapäevaga.

Haiguste ennetamine

Kukerpalli laskmine välistab seljavalu. Varahommikune näopesemine tagab kena väljanägemise. Nägu soovitati pesta konnakudu, kasemahla, allikavee, lume või muuga, siis ei tule tedretähne ega vistrikke ja päike ei hakka liiga palju peale.

Kolimine

Veel 19. sajandil telliti endale teenijad ja sulased sagedamini jüripäevast mihklipäevani ja selle tõttu oli sel päeval kolimist küllaga. Pärisorjuse päevil tähendas see, et kolisid talupojad, kellele mõis ütles koha üles. Kompsude ja koduloomadega kolimist on kujutanud baltisaksa kunstnikud, selle traagikast saab aimu eesti varasemast kirjandusest.
Uues kohas kutsuti mõnikord saabunud suilisi kõrtsi, üldiselt aga kulus see päev uue kohaga tutvumiseks.

Karjane

Esimesel karjapäeval õnnistati karjaga koju saabuv karjane kastmisega sisse ja kingiti talle muna. Karjane pidi sel päeval olema ettevaatlik, sest kõik, mis juhtus temaga, see tabas ka loomi.

andmed lehelt  http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-juripaev.php

Jüriöö ülestõus

Jüriöö ülestõus algas jüriööl (23. aprillil1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega, mis andis märku, et kooskõlastatud kallaletung kõigile võõramaalastele on alanud. "Liivimaa noorema riimkroonika" andmetel tahtsid eestlased "korraga kallale tungida ja ära tappa kõik sakslased koos naiste ja lastega."[2] Kroonik lisab, et nii see ka sündis, "sest nad hakkasid surnuks lööma neitseid, naisi, sulaseid, teenijatüdrukuid, aadlikke ja mitteaadlikke, noori ja vanu; kõik, kes olid saksa verest, pidid seal surema."[2] Pärast ristimisvee mahapesemist põletasid ülestõusnud maha "kõik aadlikkude mõisad, käisid maa risti ja rästi läbi ja tapsid kõik sakslased, keda nad kätte said."


kolmapäev, 19. aprill 2017

Lasteaias avati raamatukogu

Raamatukogu on muutunud nii tähtsaks, et lapsed ehitasid endale rühmaruumi oma raamatukogu!

kolmapäev, 22. märts 2017

EMAKEELEPÄEV RAAMATUKOGUS

Sellel aastal lugesime lugusid raamatust "Natuke napakad lood" autor Piret Raud.
Esimene lugu jutustas Luiskaja Liisast, kellel hakkas suu suurest luiskamisest suitsema.Lõbus lugu ajas lapsi naerma!

 Teine lugu oli "Heasüdamlik ring". See jutustas kahest ruudust, kolmnurgast, seitsmest sirgest kriipsust ja ringist. Kõik tundsid end tähtsatena. Ainult ring arvas, et ta on tühipaljas tähtsusetu ring, mingi ümmargune null. Tegelikult sai ta aidata teisi ning lõpuks säras pildil päiksena. Selle loo järgi  kleepisid lapsed ka ise pildi.

                 
Lõpuks said lapsed ise raamatuid valida ning vaadata. Uudistamist jätkus kauaks.fotod T.Allikakolmapäev, 1. märts 2017

Ingliste tähed särasid

Reedel, 10. veebruaril 2017 kogunes Ingliste HKK saali suur hulk inimesi, mõned nendest olid lausa kutsedki saanud. Mis täpsemalt toimus? Üritus avati sõnadega: „Täna valitseb meil pidulik õhkkond ning täna saavad autasusid paljud Ingliste külade piirkonna inimesed. Iga inimene on oluline ja väärib tunnustust, kuid täna toome välja just need tähed, kes on viimase aasta jooksul eriliselt säranud.“ Inglistel leidis aset järjekordne tänuõhtu ühes Kehtna valla sünnipäevaga!
Tänuõhtul tänati Ingliste piirkonna (Pae, Saidapere, Lau ja Ingliste) külade elanikke, kes eelmisel aastal oma tegevusega lõid lisandväärtust ning paistsid eriti silma. Siinkohal toon välja INGLISTE KÜLADE PIIRKONNA SÄRAVAIMAD TÄHED:
* Taimi Jaakson – kartulipäeva edukas korraldamine
* Eve ja Signe Haggi – head tulemused rakendispordis ja Evel lisaks Volkswagen Cupi võit
* Silver Selling – Rapla maakonna lumerajasõidu meistrivõistlustel noorte meistriklassis 
esimene koht
* Esko Allika ja Taavi Niinemets – GAZ-WRC Eesti meistrid 2016
* Reelika Rätsep – Tori hobuse propageerija Tallinn International Horse Showl 2016
* Andrus Illopmägi – pikaajaline doonor
* Sven Haggi – edukas ettevõtja ja küla ilme parandaja
* Raili Vaarpuu – edukas sportlane bowlingus
* Meelis Ert – 2016. aasta parim lihaveiste tõuaretaja
* Leeni Lepikult – küla haldjas ehk heakorrastaja
* Tairo Vahtmäe, Alo Vahtmäe, Heilo Kraam, Alar Lepikult, Silver Selling, Kaisa Vahtmäe –
   Ingliste küla esindajad Kehtna valla spordipäeval
* Reet Lepikult – aasta ema/ vanaema
* Harri Teets – aasta isa/vanaisa
Igaühele olid kohaliku KKK (käsitööring) naised valmistanud tähekujulised medalid. Lisaks said
piirkonna tähed endale väiksed valla märgid, tänukirjad ja omapärase kingituse. Rõõmu ja üllatusi jagus kõigile. Vahepausidel esinesid Rapla Tantsustuudio lapsed kahe tantsuga ning pärast tänamist astus lavale Juuru valla ansambel Amaroc, kes pani rahva korralikult elama. Samuti oli kaetud kohvilaud, kust iga külaline sai võtta kohvi ja Eva Ammermanni küpsetatud rullbiskviiti.
Kuid selline üritus poleks saanud toimuda ilma toetajateta. Just tänu neile saime oma tublisid ja säravaid tähti tunnustada. Sponsorid olid:
AS Ingle, Kehtna Vallavalitsus,
KKK – Ingliste naiste käsitööklubi,
MTÜ Ingliste Arendusselts, Eva
Ammermann, Valtu spordimaja,
Otsa talu, Eesti Horisontaalpuur,
Maamajanduse Infokeskus, Kasemäe talu.
Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus oli uhke ja meeldejääv. Tänan kõiki, kes kohale tulid, ning suur tänu ansamblile! Peatsete kohtumisteni!fotod A.Hindremäekolmapäev, 22. veebruar 2017

24. veebruaril....

.... Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuse ees heisatakse lipp hommikul kell 7.33.
Pärast ühine hommikukohv. Kõik on oodatud !

Kasutaja Kaisa Vahtmäe foto.

Kogunes üle kahekümne inimesese, laua kattis Taimi Jaakson!

                                                                                                      foto A. Hindremäe
                                                                         foto K. Vahtmäe


esmaspäev, 19. detsember 2016

ADVENDIKOHVIK 2016

Toimus järjekordne advendikohvik ja verivorstifestival. Rahvast oli palju ning meeleolu lõbus.
Kaheksas Ingliste lehemedal läks Aare Hindremäele.


Pildid A. Hindremäe